Producten

Prijsontwikkelingen grondstoffen

Schaarste grondstoffen zet zich door 

Feit en al eerder aangegeven is dat Corona leidt tot langere levertijden en prijsverhogingen.  De huidige marktsituatie is nog verre van stabiel. De onbalans tussen vraag naar en aanbod van grondstoffen wordt steeds groter.

Ook de schaarste op de markt van oud papier zet zich verder door. De afgelopen maanden hebben we wederom te maken gehad met forse prijsstijgingen. Om onze klanten te kunnen blijven voorzien van een kwalitatief goed product met de daarbij behorende service, zijn wij genoodzaakt de kostenstijgingen in onze verkoopprijzen door te voeren.

Wij zullen de prijsverhoging zoveel mogelijk persoonlijk toelichten omdat het exacte percentage afhankelijk is van de samenstelling van het type product dat wordt afgenomen.

Ons streven is om onze klanten zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de verpakkingsmarkt en vragen begrip voor de huidige, extreme marktsituatie.

Met vriendelijke groeten,
Team Eggink verpakkingen