Producten

De huidige marktsituatieZoals we allemaal merken is de marktsituatie als gevolg van de coronacrisis nog verre van hersteld. We hebben te maken met extreme situaties met betrekking tot schaarste en prijzen van grondstoffen. Daarnaast wordt de markt getroffen door onder andere toegenomen kosten op het gebied van transport, gas, elektriciteit en overige bedrijfskosten.

We worden dagelijks geconfronteerd met prijsverhogingen en hier lijkt vooralsnog geen verandering in te komen. We willen je daarom informeren over een aantal factoren welke van invloed zijn op de prijsstelling.

Grondstofkosten 
De prijzen van grondstoffen, welke aan de basis liggen voor diverse producten welke wij verkopen, liggen aankomend jaar aanzienlijk hoger in vergelijking met begin 2021. Producten die wij leveren bestaan voor het grootste gedeelte uit deze kostencomponent en hierdoor heeft deze stijging een enorme invloed op de prijzen. We hebben de afgelopen periode waar mogelijk geprobeerd een deel van deze kosten niet door te berekenen, in afwachting van een verlaging van de grondstofprijzen. Nu dit niet het geval blijkt, zijn we helaas genoodzaakt een deel van deze kosten door te berekenen.

Containerkosten 
Zoals bekend zijn de kosten voor het vervoer door middel van containers nog nooit zo hoog geweest. Na een lichte daling afgelopen voorjaar zijn deze kosten alleen maar verder gaan stijgen. Het einde van deze stijging is nog niet in zicht en we moeten er vanuit gaan dat er geen verandering zal komen in deze situatie tot en met Chinees Nieuwjaar of zelfs langer. Naast een toename van de kosten is ook de beschikbaarheid van containers een probleem. Artikelen zijn daarom helaas vaker uitverkocht of niet leverbaar. 

Naast deze algemene prijsverhogingen kunnen verhogingen op individuele artikelen plaatsvinden. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. |

Bel: 0543 491321 of Mail: industrie@eggink-verpakkingen.com

Wij zien erg uit naar een tijd dat zaken zich weer lijken te normaliseren.